Share

Τι είναι μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκευή

Τι είναι μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκευή

Για την παραγωγή οποιουδήποτε μικρού ή μεγάλου οικοδομικού έργου, από την κατασκευή μιας μικρής πισίνας ή την διαμόρφωση ενός κήπου μέχρι την κατασκευή μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων, απαιτείται πρώτα απ’ όλα η μελέτη και στη συνέχεια η επίβλεψη των εργασιών. 

ανακαίνιση διακόσμηση reconstruction decoration

Η μελέτη και επίβλεψη είναι εργασίες που γίνονται από τον αρχιτέκτονα μηχανικό, μετά από ανάθεση του ιδιοκτήτη. Μελέτη είναι η παρουσίαση του έργου που πρόκειται να κατασκευασθεί σε σχέδια, μακέτες, προοπτικές απόψεις, τεχνικές εκθέσεις, κ.ά. ώστε πριν κατασκευασθεί να έχει αντιληφθεί και να έχει συμφωνήσει ο ιδιοκτήτης του έργου γι’ αυτό που πρόκειται να κατασκευάσει. Στη συνέχεια τα σχέδια της μελέτης εγκρίνονται από την πολεοδομία και μαζί με άλλες απαραίτητες εγκρίσεις που ανάλογα με το έργο και την περιοχή απαιτούνται εκδίδεται η οικοδομική άδεια.

Επίβλεψη είναι η παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την μελέτη αλλά και σύμφωνα με τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχή.

Το παραπάνω δίπτυχο μελέτη – επίβλεψη που διατυπώθηκε έτσι απλά, στην πραγματικότητα επιτυγχάνεται ύστερα από έντονη προσπάθεια που την αναλαμβάνει ένα αρχιτεκτονικό γραφείο που για κάθε έργο στόχο έχει:
1. Την τήρηση από πλευράς μελετητή όλων των παραμέτρων που έχει θέση ο ιδιοκτήτης του έργου όπως : κατοικία για τριμελή οικογένεια, με πρόβλεψη μελλοντικής επέκτασης, μοντέρνου σχεδιασμού, σχετικά οικονομικής λύσης κλπ.
2. Την τήρηση των πολεοδομικών κανονισμών
3. Την εκπόνηση, συντονισμό και ο έλεγχο των εξειδικευμένων μελετών που απαιτούνται για το έργο.

ανακαίνιση διακόσμηση reconstruction decoration
Εργοτάξιο ανακαίνισης κατοικίας

Για την ολοκλήρωση μιας μελέτης π.χ. κατοικίας απαιτείται η εκπόνηση και ο συντονισμός :
α. της αρχιτεκτονικής μελέτης που είναι τα σχέδια που εμφανίζουν την διαρρύθμιση του χώρου αλλά και την μορφή του κτιρίου.
β. της στατικής μελέτης που είναι η μελέτη που υπολογίζει το μέγεθος των υποστυλωμάτων και τεχνικές λεπτομέρειες αυτών και
γ. Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτη που υπολογίζει τις υπόλοιπες μελέτες εγκαταστάσεων όπως της αποχέτευσης της θέρμανσης κ.α.
Αν δεν γίνει ο συντονισμός και ο έλεγχος αυτός τότε μπορεί κάποια ανεπιθύμητη κολώνα, μια σωλήνα αποχέτευσης, ένα κλιματιστικό κλπ. να εμφανισθεί μέσα στο χώρο.
4. Την συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και την έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας για το έργο αυτό.
5. Την εφαρμογή της μελέτης στο οικόπεδο που αρχίζει με την χάραξη που είναι τοπογραφική εργασία
6. Την επίλυση επί τόπου διαφορετικών απρόβλεπτων δυσκολιών, όπως μαλακό έδαφος εκσκαφής και άμεση γειτνίαση με άλλη οικοδομή.
7. Έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών και της σωστής εφαρμογής των σχεδίων της μελέτης σε όλες τις φάσεις της κατασκευής. Δηλαδή διαρκείς έλεγχος των διαστάσεων του έργου, έλεγχος της κατασκευής των σιδήρων, έλεγχος του τρόπου κατασκευής π.χ. σοβά, πλινθοδομές, μονώσεις στεγανοποιήσεις κουφώματα κλπ.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο έχει την ευθύνη για το σύνολο της μελέτης και επίβλεψης της οικοδομής. Απ’ αυτό ξεκινάνε οι απαιτήσεις του έργου και δικιά του αρμοδιότητα είναι η τήρηση των απαιτήσεων αυτών.

Μετά την μελέτη και παράλληλα με την επίβλεψη που είναι δραστηριότητες καθαρά μηχανικού απαιτείται η έναρξη εργασιών και η παρακολούθησή τους από οικονομικής πλευράς. τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής. Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται με την επιλογή των συνεργείων κατασκευής, τις συμφωνίες πληρωμής, τον έλεγχο ημερομισθίων, τον έλεγχο ολοκλήρωσης του αντικειμένου, τις επιμετρήσεις και την πληρωμή των συνεργείων σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα τις πληρωμές στο ΙΚΑ κ.ά. Σχετίζονται επίσης με τον έγκαιρο προγραμματισμό των εργασιών ώστε να μη μένει η οικοδομή χωρίς οικοδομικές εργασίες και να τηρείται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Όλες οι παραπάνω εργασίες που με μία λέξη λέγονται κατασκευή είναι δραστηριότητες που μπορεί να τις αναλάβει και κάποιος που δεν είναι μηχανικός αλλά πρέπει οπωσδήποτε να έχει εμπειρία σε ανάλογες εργασίες και προπαντός να έχει χρόνο.

ανακαίνιση διακόσμηση reconstruction decoration

Στην περίπτωση που την κατασκευή την αναλάβει ένα αρχιτεκτονικό γραφείο ή άλλο γραφείο κατασκευών υπάρχουν δύο τρόποι συνεργασίες. Η Αυτεπιστασία που είναι η ανάθεση κατασκευής σε πρόσωπο που θα αμείβεται με κάποιο ποσοστό επί του έργου, και η προσφορά κατ’ αποκοπή για το σύνολο του έργου που συνοδεύεται και από την ανάλογη συγγραφή υποχρεώσεων.

ανακαίνιση διακόσμηση reconstruction decoration

Τα πλεονεκτήματα που έχει κανείς αν την κατασκευή την αναλάβει ένα αρχιτεκτονικό γραφείο κατασκευών είναι:
1. Έχεις σαφή εικόνα από την αρχή για το κόστος και το χρόνο κατασκευής.
2. Έχεις την παρουσία του αρχιτέκτονα πολύ συχνή στο έργο ώστε να υποδεικνύει τις καλύτερες οικοδομικές και μορφολογικές λύσεις σε όλες τις λεπτομέρειες του έργου.
3. Δεν έχεις το κίνδυνο να εμπλακείς σε ένα κακό συνεργείο που μπορεί και κακή δουλειά να σου κάνει και να σου κοστίσει πάρα πολύ ακριβά.
4. Έχεις ελεύθερο το χρόνο σου να ασχοληθείς ανεμπόδιστα με την κυρίως εργασία σου.

Ο αρχιτέκτονας είναι ο πλέον καταρτισμένος μηχανικός για τον σχεδιασμό και την επίβλεψη οικοδομικών έργων.

Share post: