Share

Οι Υπηρεσίες μας

Οι Υπηρεσίες μας

Τι Κάνουμε

Παρέχουμε υπηρεσίες σχεδιασμού, επίβλεψης και επιστασίας κάθε οικοδομικού έργου μεταξύ των οποίων νέες διαρρυθμίσεις, διακοσμήσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου. Ιδιαίτερα στον κλάδο των ανακαινίσεων αναλαμβάνουμε από μικρές ανακαινίσεις μέχρι αποκαταστάσεις μεγαλύτερων έργων και διατηρητέων μνημείων.

Με την επιστασία το έργο κατασκευάζεται από εμάς και ο εργοδότης έρχεται σε επαφή μόνο με το γραφείο μας.

Άλλες υπηρεσίες μας είναι:

 

Άδειες δόμησης, Κατασκευές, Ανακαινίσεις, Aυθαίρετα, Ενεργειακά πιστοποιητικά, Τοπογραφικά, Κτηματολόγιο

Άδεια δόμησης

Η άδεια δόμησης αναφέρεται στην έγκριση που απαιτείται για την κατασκευή ή την επέκταση (συμπεριλαμβανομένης της ανακαίνισης), την κατεδάφιση ή την άδεια για εργασίες μικρής κλίμακας. Δίνεται συνήθως με τη μορφή οικοδομικής άδειας (ή άδειας κατασκευής).

Οι άδειες οικοδομής, για παράδειγμα, υπόκεινται στους νόμους περί οικοδόμησης. Υπάρχει επίσης ένας “έλεγχος προγράμματος” για να ελέγξετε τη συμμόρφωση με τα σχέδια για την περιοχή, εάν υπάρχουν. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει άδεια για να χτίσει ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης σε μια περιοχή όπου είναι ακατάλληλη, όπως ένα προάστιο υψηλής πυκνότητας. Τα κριτήρια για την άδεια σχεδιασμού αποτελούν μέρος του πολεοδομικού και κατασκευαστικού νόμου και συνήθως διαχειρίζονται οι πολεοδόμοι που απασχολούνται από τις τοπικές κυβερνήσεις.

Η αποτυχία απόκτησης άδειας μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα, κυρώσεις και κατεδάφιση μη εξουσιοδοτημένης κατασκευής, εάν δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανόνες.

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/2012)

Σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν. 4067/2012) , η νέα κατασκευή πρέπει να επιθεωρείται από ελεγκτή δόμησης  κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μετά την ολοκλήρωση για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς κτιριακούς κανονισμούς.

Δεδομένου ότι οι άδειες οικοδομής συνήθως προηγούνται των δαπανών για κατασκευή, απασχόληση, χρηματοδότηση και επίπλωση, χρησιμοποιούνται συχνά ως κύριος δείκτης για τις εξελίξεις σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Κατασκευές

Η κατασκευή καλύπτει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την παράδοση κτιρίων, υποδομών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναφών δραστηριοτήτων έως το τέλος της ζωής τους. Συνήθως ξεκινά με σχεδιασμό, χρηματοδότηση και σχεδιασμό, και συνεχίζεται έως ότου το περιουσιακό στοιχείο κατασκευαστεί και είναι έτοιμο για χρήση. Η κατασκευή καλύπτει επίσης εργασίες επισκευής και συντήρησης, τυχόν εργασίες επέκτασης, επέκτασης και βελτίωσης του περιουσιακού στοιχείου, καθώς και την ενδεχόμενη κατεδάφιση, αποσυναρμολόγηση ή παροπλισμό.

Ορισμένα κατασκευαστικά έργα είναι μικρές εργασίες ανακαίνισης ή επισκευής, όπου ο ιδιοκτήτης μπορεί να ενεργεί ως σχεδιαστής, μισθωτής και εργάτης για ολόκληρο το έργο. Ωστόσο, πιο σύνθετα ή φιλόδοξα έργα συνήθως απαιτούν πρόσθετη πολυεπιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και ανθρώπινο δυναμικό, οπότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να αναθέσει σε μία ή περισσότερες εξειδικευμένες επιχειρήσεις να αναλάβουν λεπτομερή σχεδιασμό, σχεδιασμό, κατασκευή και παράδοση του έργου.

Διαδικασίες κατασκευής:

 • Σχεδίαση
 • Χρηματοδότηση
 • Σχέδιο
 • Κατασκευή στο εργοτάξιο
 • Θέση σε λειτουργία και παράδοση
 • Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση

Εσωτερική Διακόσμηση (Interior Design)

Η εσωτερική διακόσμηση (Interior Design) είναι η τέχνη και η επιστήμη της βελτίωσης του εσωτερικού ενός κτιρίου για την επίτευξη ενός εργονομικού και αισθητικά ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το χώρο. Ένας εσωτερικός σχεδιαστής είναι κάποιος που σχεδιάζει, ερευνά, συντονίζει και διαχειρίζεται τέτοια έργα βελτίωσης.

Ο εσωτερικός σχεδιασμός είναι ένα πολύπλευρο επάγγελμα που περιλαμβάνει εννοιολογική ανάπτυξη, χωροταξικό σχεδιασμό, επιθεωρήσεις τοποθεσιών, προγραμματισμό, έρευνα, επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη ενός έργου, διαχείριση κατασκευών και εκτέλεση του σχεδιασμού.

Ειδικότητες:

Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική είναι τόσο η διαδικασία όσο και το προϊόν του σχεδιασμού και της κατασκευής κτιρίων ή άλλων κατασκευών. Τα αρχιτεκτονικά έργα, με την υλική μορφή των κτιρίων, θεωρούνται συχνά ως πολιτιστικά σύμβολα και ως έργα τέχνης. Οι ιστορικοί πολιτισμοί συχνά ταυτίζονται με τα διατηρούμενα αρχιτεκτονικά τους επιτεύγματα.

Ενώ οι καλλιτέχνες εργάζονται από το πραγματικό στο αφηρημένο, οι αρχιτέκτονες πρέπει να εργάζονται από το αφηρημένο στο πραγματικό. Η αρχιτεκτονική, κάτω από όλους τους περιορισμούς της μηχανικής, ασφάλειας, λειτουργίας, κλίματος και οικονομίας, μας ξυπνά με σχέδια στο χώρο και το φως που επιτυγχάνεται στην περίληψη.

Η αρχιτεκτονική είναι παντού. Κάθε κτίριο όπως σπίτι, σχολείο, γραφείο, νοσοκομείο και σούπερ μάρκετ σχεδιάστηκαν για τον ιδιαίτερο σκοπό τους. Είναι ζωτικής σημασίας αυτά τα κτίρια, και με τη σειρά τους τα περιβάλλοντα που σχηματίζουν και οι γειτονιές και οι πόλεις στις οποίες αποτελούν μέρος, να έχουν σχεδιαστεί για να είναι τα καλύτερα δυνατά κτίρια για το συγκεκριμένο πλαίσιο, τη χρήση τους και τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν.

Τοπογραφικά

Μια τοπογραφική μελέτη εντοπίζει όλα τα επιφανειακά χαρακτηριστικά ενός ακινήτου (οικοπέδου ή αγροτεμαχίου) και απεικονίζει όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα υψόμετρα. Στην ουσία είναι ένας τρισδιάστατος χάρτης που δείχνει όλα τα φυσικά και τεχνητά χαρακτηριστικά και βελτιώσεις. Συγκεκριμένα, δείχνει την τοποθεσία, το μέγεθος, το ύψος και τυχόν αλλαγές στο υψόμετρο.

Πότε να ζητήσετε τοπογραφική μελέτη

Τοπογραφικές μελέτες απαιτούνται ως μέρος συναλλαγών ακινήτων, σχεδιασμού κτιρίων και κατασκευαστικών έργων, όπως:

 • Νέα κατασκευή
 • Αναδιαμόρφωση έργων σε υπάρχουσες κατασκευές
 • Σχεδιασμός βοηθητικών προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός ή βελτιώσεις δρόμων ή γεφυρών
 • Έργα ταξινόμησης ή αποχέτευσης

Απαιτούνται τοπογραφικές μελέτες από πολλούς φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για τον προσδιορισμό των υφιστάμενων συνθηκών και ανυψώσεων ενός ιστότοπου.
Τοπογραφικές έρευνες χρησιμοποιούνται από αρχιτέκτονες και μηχανικούς για τη δημιουργία ακριβών και κατάλληλων σχεδίων με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες.

Χρήση δεδομένων από τοπογραφικές έρευνες

Οι μετρήσεις για τοπογραφικές μελέτες γίνονται με όργανο GPS . Τα αποτελέσματα της τοπογραφικής μελέτης παρουσιάζονται ως γραμμές περιγράμματος σε έναν χάρτη και μπορούν να βελτιωθούν με λογισμικό υπολογιστή για την παροχή διαδραστικών προβολών.

Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τοπογραφικές μελέτες για να καθορίσουν και να σχεδιάσουν χαρακτηριστικά όπως αποχετεύσεις, ταξινόμηση ή άλλα χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας το φυσικό τοπίο ως βάση για τέτοιες βελτιώσεις. Η πρόσληψη μηχανικού για τη διεξαγωγή τοπογραφικής έρευνας πριν από τη συναλλαγή ακινήτων ή την έναρξη σε ένα κατασκευαστικό έργο θα διασφαλίσει ότι τα χαρακτηριστικά της γης θα είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση. Επιπλέον, μια τοπογραφική μελέτη μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το έδαφος, επιτρέποντας καλύτερο σχεδιασμό για μελλοντική χρήση.

Ενεργειακά πιστοποιητικά

Ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) παρέχει στους πιθανούς αγοραστές και ενοικιαστές μια ένδειξη της ενεργειακής απόδοσης ενός ακινήτου. Το πιστοποιητικό θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το τυπικό ενεργειακό κόστος της ιδιοκτησίας και θα προτείνει τρόπους για τη μείωση της χρήσης ενέργειας για να καταστεί η ιδιοκτησία πιο ενεργειακά αποδοτική.

Από το 2012, τα ΠΕΑ ενημερώθηκαν και απλοποιήθηκαν για την υποστήριξη της Πράσινης Συμφωνίας. Η Πράσινη Συμφωνία παρουσιάστηκε για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες σπιτιού να βελτιώσουν την εξοικονόμηση ενέργειας στην ιδιοκτησία τους. Το ΠΕΑ ισχύει για δώδεκα χρόνια και η έρευνα του καταλύματος διαρκεί συνήθως μεταξύ 45 λεπτών και μιας ώρας.

Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Κτιρίων 2010 (ΚΕΝΑΚ).

Το ΠΕΑ έγινε 10 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες σπιτιού που σκέφτονται να πουλήσουν τα σπίτια τους θα πρέπει να ελέγξουν ότι η βαθμολογία ενεργειακής απόδοσης εξακολουθεί να ισχύει, καθώς δεν θα μπορούν να πουλήσουν τα σπίτια τους χωρίς ένα.

Οι νέοι κανονισμοί ΠΕΑ απαιτούν όλες οι επιλέξιμες ιδιότητες να βελτιωθούν στο ελάχιστο επίπεδο. Θα είναι παράνομο να ενοικιάσετε ένα ακίνητο που δεν πληροί το ελάχιστο πρότυπο ενεργειακής απόδοσης (εκτός εάν υπάρχει εξαίρεση) και μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως και 4.000 £ για παραβιάσεις.

Πόσο κοστίζει ένα ΠΕΑ;

Το κόστος ΠΕΑ κυμαίνεται από 70 € + ΦΠΑ . Δεν υπάρχει σταθερό κόστος, επομένως αξίζει να συγκρίνουμε τις τιμές από πολλές εταιρείες. Για να έχετε το καλύτερο κόστος ΠΕΑ, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει την αξιολόγηση απευθείας και όχι μέσω κτηματομεσίτη.

Η τιμή του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης θα εξαρτηθεί επίσης από διάφορους παράγοντες σχετικά με την ιδιοκτησία σας, όπως ο τύπος της ιδιοκτησίας που έχετε και πόσα υπνοδωμάτια διαθέτει. Η τοποθεσία του ακινήτου σας και η περιοχή στην οποία ζείτε μπορεί επίσης να επηρεάσει το κόστος ΠΕΑ.

Χρειάζομαι ΠΕΑ;

Απαιτείται ΠΕΑ για κτίρια που πρόκειται να πωληθούν, να ενοικιαστούν ή να χτιστούν. Το ΠΕΑ πρέπει να τεθεί σε προμήθεια πριν από την κυκλοφορία του ακινήτου και θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για προβολή σε μελλοντικούς αγοραστές ή ενοικιαστές, εάν ζητηθεί. Λάβετε υπόψη ότι αυτά που δόθηκαν πριν από 10 χρόνια θα πρέπει τώρα να ενημερωθούν.

Εάν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ΠΕΑ κατά τον απαιτούμενο χρόνο, θα μπορούσατε να λάβετε πρόστιμο.